4.4 Závislosť odporu od teploty

t0 – vzťažná teplota = 20°C
∆t = t-t_0
Pomer zmeny odporu po zahriatí o 1 °C z jeho pôvodnej hodnoty vyjadruje teplotným súčiniteľom odporu – α
meď => α = 1/(235+t_0) hliník => α = 1/(230+t_0)
Hodnota odporu pri teplote t
R_t = R_0+(1+α*(t-t_0 )) R_t = R_0*(1+α+∆t)
R0 = odpor pri teplote t0

Oceľová tyč

𝑅0 = 6,7 𝛺
𝑡0 = 20 °𝐶
𝑡 = 800 °𝐶
𝛼 = 0,005
𝑅𝑡 = ?

𝑅𝑡 = 𝑅0*(1+𝛼∗(𝑡−𝑡0))
𝑅𝑡 = 6,7∗(1+0,005∗(800−20))
𝑅𝑡 = 6,7∗(1+0,005∗780)
𝑅𝑡 = 32,84 𝛺

Medené vinutie
𝑡 = ?
𝑡0 = 12 °𝐶
𝑅 = 36 𝛺
𝑅𝑡 = 37,2 𝛺

(𝑅𝑡−𝑅0)/(𝑅0∗𝛼)+𝑡0 = 𝑡
𝛼 = 1/(1235+20)
𝛼 = 3,921∗10−3
𝑡 = (37,2−36)/(36∗0,0039)+12
𝑡 = 20,547 °𝐶

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *