Úraz elektrickým prúdom – terminológia

živá časť – je vodič alebo vodivá časť, ktorá je pri normálnom používaní pod napätím, vrátane neutrálneho vodiča (N, PEN); neživá časť – je vodivá časť elektrického zariadenia, ktorej sa môžeme dotknúť a ktorá nie je v normálnej prevádzke živá, ale môže sa stať živou časťou pri poruche zariadenia; základná izolácia – je izolácia živých …

Používané násobky a diely jednotiek v elektrotechnike

Odporúčané násobky hlavnej jednotky elektrického prúdu (ampéra): 1 kiloampér = 1 kA = 1000 A 1 A = 0,001 kA 1 miliampér = 1 mA = 0,001 A 1 A = 1 000 mA 1 mikroampér = 1 µA = 0,000 001 A 1 A = 1 000 000 µA Napríklad u prúdového chrániča sa …

Výroba spekaných materiálov

Prášková metalurgia zahŕňa 4 základné výrobné operácie: 1. príprava kovového prášku: mechanicky, chemicky, elektro-chemicky2. zhutňovanie prášku3. spekanie4. dodatočné spracovanie: tepelné spracovanie, pokovovanie Výroba práškov: 1. Fyzikálnym spôsobom: drvením a mletím (meď, železo, hliník…), rozprašovaním tekutého kovu vzduchom alebo vodou, kondenzáciou pár (zinok…)2. Chemickým spôsobom: založený na redukcii rúd (meď, striebro, železo…) Lisovanie práškov: účelom je …

Zliatiny medi

bronzy: sú zliatiny medi a ďalších prvkov (cín, hliník,…) základné bronzy sú cínové, olovené a hliníkovemajú dobré mechanické vlastnosti, malú elektrickú vodivosť a dobrú odolnosť voči korózií mosadz: zliatiny medi a zinku (obsah medi +/- 58%) dobre sa zvárajú a spájkujú,sú lacnejšie ako bronz a dobre sa spracovávajú obrábaním a tvárnením za studena

Výrobky zo spekaných práškov

Výrobky sú vyrobené práškovou metalurgiou (lisovaním kovov, zmesí kovov pri vysokých teplotách a tlakoch) táto metóda sa uplatňuje pri výrobe drobných a tvarovo zložitých súčiastok, je veľmi hospodárna najmä pri hromadnej výrobe, pretože lisovaním nevzniká žiadny odpad. využite: v elektrotechnike (magnety, kontakty) alebo v strojárstve (klzné ložiská a obloženie bŕzd)

Strojové obrábanie

Sústruženie: podstata spočíva v tom, že obrobok upnutý v skľučovadle alebo medzi hrotmi vykonáva rotačný hlavný pohyb a nástroj (sústružnícky nôž) upnutý v nožovej hlave vykonáva vedľajší priamočiary pohyb. Vŕtanie a vyvŕtavanie: vŕtaním vyvŕtavame diery do plného materiálu a vyvŕtavaním rozširujeme už predvŕtanú dieru. Frézovanie: rezný pohyb vykonáva nástroj fréza (nástroj s mnohými reznými hranami/zubmi). …

Stupeň ochrany krytom IK kód

Ochrana krytom elektrických zariadení s menovitým napätím do 72,5 kV proti vonkajším mechanickým nárazom podľa normy STN EN 50 102: 2001. Platí pre kryty elektrických zariadení popísaný stupňom ochrany krytom proti mechanickým nárazom. Kryt je časť zariadenia, ktorá zabezpečuje ochranu zariadenia pred určitými vonkajšími vplyvmi vo všetkých smeroch. IK kód predstavuje kódovací systém na označovanie …

Stupne ochrany krytom IP kód

Označovanie krytia elektrických zariadení Systém triedenia a označovania stupňov ochrany, ktoré sú realizované prostredníctvom krytov elektrických zariadení popisuje norma STN EN 60 529:1993, ktorá platí pre klasifikáciu stupňov ochrán krytom elektrických zariadení s menovitým napätím do 72kV. Kryt je časť elektrického zariadenia, ktorá zabezpečuje ochranu zariadenia pred určitými vonkajšími vplyvmi (vlhkosťou, koróziou a pod.) a zároveň …

Zliatiny hliníka

– sú to zliatiny horčíka, kremíka, medi,…– sú vyhľadávané pre nízku hustotu a vysokú pevnosť Vytvrdzovanie: proces pri ktorom sa zvyšuje pevnosť a znižuje tvárnosť zliatin hliníka, prebieha v troch fázach: 1. rozpúšťacie žíhanie: ohrev na predpísanú teplotu2. ochladzovanie: musí sa uskutočniť s dostatočnou rýchlosťou3. starnutie: materiál sa postupne spevňuje a stráca plasticitu dural: najznámejšia zliatina hliníka, má pevnosť až …