Stupeň ochrany krytom IK kód

Ochrana krytom elektrických zariadení s menovitým napätím do 72,5 kV proti vonkajším mechanickým nárazom podľa normy
STN EN 50 102: 2001. Platí pre kryty elektrických zariadení popísaný stupňom ochrany krytom proti mechanickým nárazom.

Kryt je časť zariadenia, ktorá zabezpečuje ochranu zariadenia pred určitými vonkajšími vplyvmi vo všetkých smeroch.

IK kód predstavuje kódovací systém na označovanie stupňa ochrany proti mechanickým nárazom krytom.

Má obvykle tvar: IK XX
Skladá sa z písmen kódu (Medzinárodný symbol pre mechanickú odolnosť) IK a zo stupňa mechanickej odolnosti XX (nadobúda číselnú hodnotu 00 až 10). Kde označenie IK 10 je antivandalské vyhotovenie krytu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *