Stupne ochrany krytom IP kód

Označovanie krytia elektrických zariadení

Systém triedenia a označovania stupňov ochrany, ktoré sú realizované prostredníctvom krytov elektrických zariadení popisuje norma STN EN 60 529:1993, ktorá platí pre klasifikáciu stupňov ochrán krytom elektrických zariadení s menovitým napätím do 72kV.

Kryt je časť elektrického zariadenia, ktorá zabezpečuje ochranu zariadenia pred určitými vonkajšími vplyvmi (vlhkosťou, koróziou a pod.) a zároveň vo všetkých smeroch aj ochranu pred priamym dotykom. Stupeň ochrany krytom predstavuje okrem ochrany pred náhodným dotykom so živými časťami elektrických zariadení aj ochranu pred vniknutím cudzích telies, mechanickým poškodením,..

Zábrana je časť elektrického zariadenia, ktorá zabezpečuje ochranu pred priamym dotykom z každého zvyčajného smeru prístupu.

Na označovanie stupňa ochrany elektrického zariadenia krytom sa využíva medzinárodný kód – IP (International Protection) kód.
Má obvykle tvar: IP X1 X2 (X3) (X4)
Skladá sa z dvoch číslic (X1, X2), z prídavného písmena (X3) a doplnkového písmena (X4).

  • X1 – Prvá číslica (0 – 6) charakterizuje ochranu pred vniknutím pevných cudzích telies a ochranu osôb pred dotykom nebezpečných častí
  • X2 – Druhá číslica (0 – 9) charakterizuje ochranu pred vniknutím vody,
  • X3 – Prídavné písmeno (A, B, C, D) je nepovinné, udáva stupeň ochrany osôb, ak je skutočná ochrana vyššia ako udáva prvá číslica,
  • X4 – Doplnkové písmeno (S, M, W, H) je nepovinné, môže byť udané, ak predmetová norma výrobku vyžaduje dodatočné skúšky pre takto označené zariadenia


Zábrany a kryty sa musia na svojom mieste pevne zaistiť, musia mať dostatočnú stabilitu a trvanlivosť pričom sa berú do úvahy príslušné vonkajšie vplyvy.

Tam, kde je nevyhnutné odstrániť zábrany alebo otvoriť kryty, musí sa to dať urobiť iba:
a) použitím kľúča alebo nástroja,
b) po odpojení napájania živých častí.
Napájanie môže byť obnovené iba po opätovnom umiestnení zábran alebo uzavretí krytov!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *