Úraz elektrickým prúdom – terminológia

 • živá časť – je vodič alebo vodivá časť, ktorá je pri normálnom používaní pod napätím, vrátane neutrálneho vodiča (N, PEN);
 • neživá časť – je vodivá časť elektrického zariadenia, ktorej sa môžeme dotknúť a ktorá nie je v normálnej prevádzke živá, ale môže sa stať živou časťou pri poruche zariadenia;
 • základná izolácia – je izolácia živých častí určená na zabezpečenie základnej ochrany pred úrazom elektrickým prúdom (nátery, impregnácia, laky a podobné prostriedky sa nepovažujú za dostatočnú izoláciu na ochranu pred nebezpečným dotykom!)
 • prídavná izolácia – nezávislá izolácia pridaná k základnej izolácii na zabezpečenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche základnej izolácie;
 • dvojitá izolácia – izolácia, ktorá zahŕňa základnú aj prídavnú izoláciu;
 • zosilnená izolácia – je izolácia nebezpečných živých častí, ktorá zabezpečuje rovnocenný stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom ako dvojitá izolácia.
 • dosah ruky – je priestor v okolí akéhokoľvek bodu na ploche, kde ľudia zvyčajne pracujú alebo sa pohybujú, ktorý siaha do vzdialenosti, kam môže človek bez pomoci v ktoromkoľvek smere dosiahnuť rukou;
 • kryt – je časť zariadenia, ktorá zabezpečuje ochranu pred určitými vonkajšími vplyvmi a vo všetkých smeroch ochranu pred priamym dotykom živých častí;
 • zábrana – je časť, ktorá zabezpečuje ochranu pred priamym dotykom živých častí z každého zvyčajného smeru prístupu;
 • prekážka – je časť, ktorá bráni neúmyselnému dotyku živých častí, ale nebráni úmyselnému dotyku;
 • cudzia vodivá časť – je vodivá časť, ktorá nie je súčasťou zariadenia / elektrickej inštalácie a ktorá môže priviesť potenciál (zvyčajne je to potenciál zeme);
 • úraz elektrickým prúdom – patofyziologický účinok elektrického prúdu prechádzajúceho telom človeka alebo zvieraťa;
 • prúd spôsobujúci úraz – je prúd s vlastnosťami, ktoré pri prechode telom človeka alebo zvieraťa môžu byť príčinou patofyziologických účinkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *