Základné pojmy

Elektrochémia je odbor chémie, ktorý skúma procesy prebiehajúce na rozhraní elektród (kovových alebo polokovových, príp. grafitových) a elektrolytu. Základy elektrochémie boli položené v období 16.-18. storočia, kedy začali vedci experimentovať s elektrinou a magnetizmom.

Elektrolyt je látka, ktorá je schopná sa štiepiť na ióny, v roztoku alebo tavenine, napr. NaCl (chlorid sodný)   

Elektrolýza  je technika využívajúca jednosmerný prúd ako zdroj energie pre chemickú reakciu.

Elektróda je elektrický vodič, ktorý je v kontakte s nekovovou časťou obvodu, tj. vákuom, polovodičom, elektrolytom alebo vzduchom.

Anóda  je elektróda, na ktorej prebieha oxidácia

Katóda je elektróda, na ktorej prebieha redukcia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *