Rozdelenie sietí (LAN, MAN, WAN, wLAN)

Počítačové siete sa delia do viacerých kategórií podľa ich veľkosti a územia, ktoré pokrývajú.

Najjednoduchšia sieť, aká môže existovať, je prepojenie dvoch zariadení (počítačov, modemov, smerovačov a pod.) vhodným káblom, prípadne bezdrôtovo.

Pravý opak je internet, „sieť sietí“, teda veľké množstvo sietí najrôznejšej rozsiahlosti, prepojených do jednej obrovskej siete. Medzi týmito dvoma extrémami sa nachádzajú nasledujúce typy:

LAN

MAN

WAN

wLAN