Slučková topológia (Mesh)

V tejto topológii je každá stanica spojená s každou stanicou, ale takmer vôbec sa nevyužíva.

Jediným možným využitím je zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti takejto siete.