MAC adresa (Media Access Control)

V preklade znamená  „riadenie prístupu k médiu“, nazýva sa aj hardwareová adresa.

Na to, aby počítače dokázali spolu komunikovať, musia vedieť, komu majú príslušné dáta poslať. Toto rozhodovanie sa realizuje na základe MAC adresy sieťovej karty daného počítača, ktorý je príjemcom našich dát.

Je dlhá 48 bitov a reprezentovaná dvanástimi hexadecimálnymi číslami. To znamená, že môže obsahovať len znaky 0 až 9 a A až F. Príkladom je napr. adresa 00:11:09:1D:F6:36.

Prvých šesť znakov reprezentuje výrobcu danej sieťovej karty.

Zvyšných šesť znakov je jedinečných a reprezentujú napr. sériové číslo sieťovej karty, prípadne to môže byť aj iná hodnota, ktorú nastavil výrobca. Predvolená adresa MAC je uložená v pamäti ROM sieťovej karty a pri štarte operačného systému je nakopírovaná do operačnej pamäte. Na niektorých sieťových kartách sa však adresa MAC dá pomerne jednoducho zmeniť v nastaveniach sieťovej karty na akúkoľvek prístupnú hodnotu.

Nikdy nenastavujte MAC adresu sieťovej karty na hodnotu FF:FF:FF:FF:FF:FF! Je to vyhradená, tzv. broadcastová adresa.

Adresu MAC sieťovej karty počítača môžete zistiť pomocou príkazu ipconfig/all v prostredí operačného systému Windows 2000/XP/Vista. Pri komunikácii v sieti si sieťová karta „pozrie“ každý rámec, ktorý dostane, skontroluje jeho MAC adresu, a ak zistí, že rámec je určený jej, posunie ho na spracovanie vyšším vrstvám modelu OSI. V prípade, že rámec nie je určený danej sieťovej karte, jednoducho ho nebude ďalej spracovávať a „zahodí“ ho. Toto rozhodovanie robí sieťová karta, čo je výhodné, pretože sa tým nezaťažuje CPU daného počítača.