Riadenie toku

Len čo transportná vrstva odošle dáta, pokúša sa zabezpečiť, aby sa nestratili. Tomu sa hovorí mechanizmus best-effort, čiže protokol urobí všetko preto, aby sa dáta doručili správne, ale nemôže garantovať, že sa tak aj stane.

K strate môže dôjsť napríklad v prípade, ak prijímajúci počítač nedokáže dáta spracúvať tak rýchlo, ako prichádzajú, a preto je nútený zahodiť ich.

Riadenie toku zabezpečí, že prijímaciemu počítaču nepretečú zásobníky.

TCP/IP zabezpečí komunikáciu medzi počítačmi tak, aby vyhovovala obidvom stranám. Toto riadenie toku sa uskutočňuje pomocou windowingu.