Transportná vrstva TCP/IP

Hlavná úloha transportnej vrstvy je zabezpečiť spoľahlivý prenos a riadenie toku informácií zo zdroja do cieľa. To je dosiahnuté pomocou tzv. oknovaniawindowingu, sekvenčných čísel a potvrdzovania.

Transportná vrstva zabezpečuje logické spojenie medzi dvoma koncami siete.

TCP/IP je kombinácia dvoch samostatných protokolov:

  1. protokolu IP (pracujúceho na tretej vrstve referenčného modelu OSI)
  2. protokolu TCP (pracujúceho na štvrtej vrstve modelu OSI)

Samotný protokol IP je nespojovo orientovanýconnectionless (nie je dopredu definovaná cesta, ktorou sa dáta budú prenášať)

Protokol TCP je však spojovo orientovanýconnection oriented (zabezpečuje riadenie toku a spoľahlivý prenos)

Keď sa tieto dva protokoly zlúčia, poskytujú oveľa širšie možnosti využitia.