Protokol: meranie FOTO diódy

1. ÚLOHA:

         Zmerajte statické charakteristiky fotodiódy 1PP75

                     a) v priamom smere If = f(Uf)

                     b) zmerajte jej charakteristiku naprázdno kedy: UL = (E)

2. POSTUP:

  1. a) V katalógu sme zistili hodnotu špičkového priepustného prúdu I F MAX = 50 mA. Diódu zapojíme podľa schémy. Prepínač je v polohe A – A. Závislosť na V-A charakteristike fotodiódy v priamom smere je minimálna od osvetlenia, do hodnoty 0,5 V má fotodióda veľký odpor a po prekonaní potenciálovej bariéry odpor diódy klesá. Na ampérmetri postupne potenciometrom nastavujeme hodnoty priepustného prúdu IF (maximálne 50 mA) a odčítame príslušnú hodnotu priepustného napätia UF.
  2. b) Pre meranie v 3. kvadrante meriame charakteristiku fotodiódy naprázdno – v tomto režime sa dióda správa ako zdroj. Postupne meníme veľkosť osvetlenia E, pričom pri každej hodnote odčítame príslušnú hodnotu fotoelektrického napätia UL.

3. SCHÉMA ZAPOJENIA:

4. POUŽITÉ PRÍSTROJE:

  • fotodióda 1PP75
  • zdroj
  • miliampérmeter
  • voltmeter
  • potenciometer
  • luxmeter

TABUĽKY NAMERANÝCH HODNÔT:

a)

IF [mA] 
UF1[V] 

b)

EF [lx]
UL[mV]

5. VŠEOBECNÁ V-A CHAR. FOTODIÓDY:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *