Označovanie technických noriem

Podľa pôsobnosti rozdeľujeme orgány technickej normalizácie na:

 • Medzinárodné (ISO, IEC, ITU) – celosvetová normalizácia;
 • Regionálne (CENELEC, CEN, ETSI) – európska normalizácia;
 • Národné (ÚNMS SR, odbor slovenskej normalizácie) – slovenská normalizácia.

Legislatívne prostredie v tejto oblasti normalizácie  predstavuje:

a)  medzinárodná normalizácia
IEC –
medzinárodná elektrotechnická komisia

ISO – medzinárodná normalizačná organizácia

b)  európska normalizácia

CEN – európska komisia pre normalizáciu

CENELEC – európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike

Slovenská normalizácia

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS SR)
– zabezpečuje koncepčnú činnosť v normalizačnej oblasti

Slovenský úrad technickej normalizácie (SÚTN) –
– je poverenou právnickou osobou na vydávanie a distribúciu STN

Prehľad vydávaných noriem:

 • IEC medzinárodná norma;
 • ENeurópska norma;
 • ENVeurópska predbežná norma (pre dočasné používanie), v Slovenskej verzii sa takáto norma označuje ako STN P xx xxxx
 • HD harmonizovaná norma, vydaná medzinárodná norma. Obsah takejto normy je určený na prevzatie do národných noriem s pripustenými národnými odchýlkami;
 • STN slovenská technická norma;
 • ČSN česká národná norma.

Označovanie slovenských technických noriem:

* IEC, EN, P

Triedy pre elektrotechnické normy:

 • základné elektrotechnické normy (33 xxxx);
 • elektrotechnické normy pre stavbu inštalácií (34 xxxx);
 • elektrotechnické normy na obsluhu elektrických zariadení (34 xxxx);
 • elektrotechnické výrobkové normy (35 xxxx);
 • elektrotechnické normy pre energetiku (36 xxxx).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *