Frekvenčná závislosť

  • správanie niektorých súčiastok môže byť závislé na frekvencii
  • v elektronike rozdeľujeme súčiastky na frekvenčne :                                                           – závislé (kondenzátory, cievky)                                                                                                      – nezávislé (rezistor, dióda)