ISO OSI model

Model OSI (Open System Interconnection) sa stal hlavným modelom pre sieťovú komunikáciu. Výrobcom poskytuje súbor štandardov, ktoré zaručujú vzájomnú interoperabilitu a zvyšujú kompatibilitu medzi jednotlivými zariadeniami v sieti.

Model sa skladá zo siedmych vrstiev: