Pracovný bod, statické a dynamické parametre

  • Pracovný bod – je to bod na Volt-Ampérovej charakteristike, v ktorom bude súčiastka pracovať úspešne
  • Statický parameter (odpor) – je definovaný ako podiel súradníc pracovného bodu (napr. Rs)
Statický parameter ( Ip – pracovný prúd;         Up – pracovné napätie; Rs – statický odpor )
  • Dynamický parameter (odpor) – ak pripojíme súčiastku (napr. diódu) do obvodu striedavého napätia s harmonickým priebehom, pracovný bod sa bude meniť v určitom lineárnom okolí.Dynamický parameter vypočítame ako 
Dynamický parameter