Elektronický obvod

Zložitejšie elektronické zariadenia sú zložené z elektronických prvkov a elektronických obvodov. Obvodom sa rozumie vodivé prepojenie elektronických prvkov. Jednotlivé prvky, ktoré tvoria elektronický obvod majú určité popísateľné vlastnosti, ktorým hovoríme parametre. Vlastnosti obvodu sa popisujú pomocou obvodových veličín.

Elektronický obvod s obvodovými veličinami