Definícia elektrického prúdu (intenzita)

Elektrický prúd (i) – veličina definovaná podielom elektrického náboja q, ktorý prešiel daným prierezom vodiča a príslušného časového intervalu t :

Jednotkou elektrického prúdu  je ampér (A).

Základná definícia ampéra vychádza  z magnetických účinkov  elektrického prúdu.

Znie: „Ampér je stály elektrický prúd, ktorý pri prechode dvoma priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzdialenosti 1 meter od seba, vyvolá silu 2×10 na -7 newtonu na 1 meter dĺžky vodičov“.

Prístroj na meranie elektrického prúdu sa volá ampérmeter. Zapája sa  do série, aby ním pretekal meraný prúd.

Prístroj môže byť digitálny ; hodnota prúdu

sa zobrazuje priamo.

Prístroj s “ručičkou“ ; nazývaný analógový pretože                                                          uhol otáčania ručičky je úmerný meranému prúdu.

Ak je prístroj polarizovaný (analógový prístroj), prúd ním preteká v danom smere (do prístroja vstupuje cez svorku označenú znamienkom „ + „ alebo červenou farbou).