Dohodnutý smer prúdu

Označenie smeru je  dohodnuté ako smer pohybu kladne nabitých častíc od kladného k zápornému pólu zdroja. Tento dohodnutý smer prúdu je opačný k reálnemu smeru pohybu nábojov.