Čo je to prúd?

Elektrický prúd je výsledkom pohybu (prúdenia) elektricky nabitých častíc (nosičov náboja).
V kovoch, sú týmito nosičmi  elektróny, čiže základné častice so záporným nábojom. Pohyb častíc je relatívne pomalý. V kvapalinách a plynoch, sú nosičmi  elektróny a ióny kladné alebo záporné.

Prúd je funkciou prvkov tvoriacich elektrický obvod :

  • Generátor je zdroj elektrickej energie.
  • Spojovacie drôty (vodiče) zabezpečujú prenos elektrickej energie do spotrebiča.
  • Spotrebič premieňa elektrickú energiu využívajúc účinky elektrického prúdu (tepelné, svetelné, magnetické, chemické, atď…)