Výpočet odporu vodiča

Nech je R (W) odpor vodiča s plochou prierezu S (m2) a s dĺžkou l (m), vyrobený z materiálu s merným odporom  r v(W.m), potom:

Príklad: vypočítajme odpor medeného vodiča s plochou prierezu 2,5 mm2 a s dĺžkou 20 m.

Radal: Nezabúdajte na jednotky. Práve nimi sa preukáže, že: