Faktory vplývajúce na odpor vodiča

  • Dĺžka vodiča

Čím je vodič dlhší, tým je väčší jeho odpor.

Odpor vodiča je úmerný jeho dĺžke.

  • Prierez vodiča

Čím je menší prierez vodiča, tým je jeho elektrický odpor väčší.

Odpor vodiča je inverzne úmerný ploche jeho prierezu, to znamená druhej mocnine jeho priemeru (ak má vodič okrúhly prierez)

  • Materiál vodiča

Niektoré kovy (striebro, meď, zlato, hliník) sa vyznačujú lepšou vodivosťou, niektoré horšou (železo, olovo).

Vyrábajú sa kovovové zliatiny, ktorých elektrický odpor je oveľa väčší ako odpory kovov z ktorých sa skladajú (nichróm, niklová mosadz (alpaka)…).

Merný odpor materiálu vodiča

Merný odpor    (ró)  materiálu vodiča je odpor vodiča s jednotkovou dĺžkou 1 m a jednotkovým plošným prierezom 1m2.

Vychádzajúc z veľkosti jednotkového prierezu (1m2), miera merného odporu vyjadrená v ohm-metroch je veľmi malá (rádovo 10-8)

Merný odpor vybraných kovov, kovových zliatin a nekovov