UTP (Unshielded Twisted Pair)

V tomto prípade nie sú jednotlivé páry (v jednom kábli sú spolu štyri páry) nijako tienené. Pokiaľ sú káble tohto typu umiestnené v blízkosti vysokonapäťových káblov, hrozí nebezpečenstvo presluchov. To bude mať za následok nižšie prenosové rýchlosti. Tento typ káblov sa ďalej delí na nasledujúce kategórie:

  • Kategória 1: ide o klasický telefónny kábel, ktorý je schopný prenášať hlas, ale nie dáta, preto v počítačových sieťach nemá žiadne uplatnenie.
  • Kategória 2: táto kategória garantuje vlastnosti kábla na prenos do rýchlosti 4 Mbit/s.
  • Kategória 3: je to základná kategória na prenos podľa špecifikácie 10BASE-T a garantuje vlastnosti kábla na prenos do 10 Mbit/s. Poskytuje šírku pásma 16 MHz. Jednotlivé páry majú tri otočenia na jednu stopu.
  • Kategória 4: káble tejto kategórie umožňujú prenos do rýchlosti 16 Mbit/s a poskytujú šírku pásma 20 MHz.
  • Kategória 5: táto kategória garantuje vlastnosti kábla na prenos do 100 Mbit/s a poskytuje šírku pásma 100 MHz.
  • Kategória 5e: je to rozšírenie kategórie 5 (je pridaná špecifikácia pre presluch na vzdialenom konci – FEXT) a umožňuje dosiahnuť prenosové rýchlosti až 1 Gbit/s.