• Slangovo sa nazýva aj trafo, je to zariadenie ktoré mení napätie a prúd na striedavé napätie a prúd iných hodnôt, ale rovnakej frekvencie. Transformátor pracuje len s napätím ktoré sa mení striedavým alebo jednosmerným pulzujúcim napätím.
  • Pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie ( je to jav pri ktorom vo vodiči dochádza ku vzniku indukovaného elektromagnetického napätia a indukovaného prúdu.)
  • Ak primárne napätie je väčšie ako sekundárne, hovorí sa o transformácií nadol, inak o transformácií nahor. Pomer medzi primárnym a sekundárnym napätím sa nazýva transformačný pomer ten závisí najmä od pomeru počtu závitov jednotlivých vinutí. Výstupných vinutí môže byť aj viac a princíp transformátora je založený na vzájomnej indukčnosti cievkami.
  • Jednofázový transformátor ma tieto časti :
  1. Jadro z mäkkej ocele (uzavreté)
  2. Primárna cievka (N1,U1,Ⲓ1) je pripojená na zdroj striedavého prúdu
  3. Sekundárna cievka (N2,U2,Ⲓ2) slúži ako zdroj transformovaného prúdu a napätia
  • Transformačný pomer sa počíta ako :
ak k>1 = transformácia nahor ak k<1 = transformácia nadol

N = počet závitov

U = napätie vo Voltoch [V]

Ⲓ = prúd v Ampéroch [A]

  • Výkon v primárnej cievke sa rovná P1 = U1 . Ⲓ1
  • Výkon v sekundárnej cievke sa rovná P2 = U2 . Ⲓ2
  • Schéma Transformátora :

p = prúd primárnej cievky; Ⲓs = prúd sekundárnej cievky

Up = Napätie v primárnej cievke; Us = Napätie v sekundárnej cievke

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.