STP (Shielded Twisted Pair)

Aby sa zvýšila odolnosť kábla voči elektromagnetickej a rádio-frekvenčnej interferencii, používa sa tienenie.

Tienený môže byť buď len kábel, alebo aj jednotlivé páry. Rozdiely medzi káblom UTP a STP sú zrejmé z obrázka. Tieto káble sa tiež delia do viacero kategórií:

  • Kategória 6kábel tejto špecifikácie je štandardným káblom pre gigabitový Ethernet a je spätne kompatibilný s kategóriou 5 a 3. Poskytuje šírku pásma250 MHz a má prísnejšie podmienky na vznik presluchov a odstup signálu od šumu.
  • Kategória 6a: je rozšírením kategórie 6, poskytuje šírku pásma až 500 MHz a prenosovú rýchlosť10 Gbit/s. Rozdiel oproti kategórii 6 je v tom, že káble kategórie 6a nie sú tienené.
  • Kategória 7: je to najvyššia kategória, spätne kompatibilná s kategóriu 6 a 5, poskytuje prenosové rýchlosti až 10 Gbit/s.

Rozdiel oproti kategórii 6 spočíva v tienení každého páru vodičov a aj samotného kábla na rozdiel od kategórie 6, kde je tienený len celý kábel, ale nie aj jednotlivé páry. Okrem toho využíva aj iný konektorTERA, ale možno použiť aj štandardné konektory typu RJ – 45.