Čísla portov TCP a UDP

Oba protokoly, TCP aj UDP, využívajú čísla portov, aby mohli sprostredkovať dáta vyšším vrstvám. Pomocou čísel portov počítaču hovoríme, o akú službu máme záujem, a súčasne vďaka nim je umožnené urobiť viacero pripojení na ten istý počítač, ale tak, že požadujeme viacero ním poskytovaných služieb. Programátori akceptovali používanie tzv. wellknown

čísel portov vydaných organizáciou IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Preto všetky aplikácie, ktoré komunikujú napr. cez FTP, používajú ako číslo portu 20, prípadne 21. Port číslo 20 sa využíva pre dáta a 21 na kontrolu spojenia. Aplikácia, ktorá sa nedrží štandardných čísel portov, by mala používať náhodné číslo portu, ktoré je však vyššie ako 1023.

Po túto hodnotu sú čísla portov označované ako well-known.