Rádiové prenosové cesty

Rádiové systémy sa skladajú z vysielacej casti s anténou a prijímacej casti, ktorá spracováva zachytený signál. Prenos môže byt jednosmerný – rozhlas a TV, alebo obojsmerný. Pri prenose signálu sa používa modulácia a demodulácia. Jednotlivé vysielace majú pridelený rádiový kanál, urcenú nosnú frekvenciu a šírku prenášaného pásma.

Rádioreleové spoje používajú úzko smerované antény (parabolické) – vyžarujú signál do jedného smeru, jedna anténa vyžaruje na viac kanáloch a pracuje aj ako vysielacia a prijímacia. Používa sa mikrovlnné pásmo 10GHz, prenos je možný na priamu viditeľnosť. Na všetkých úsekoch sa používa jedno frekvencné pásmo, vysielací a prijímací smer je oddelený frekvenčne f1 z hornej casti a f2 z dolnej polovice pásma. V tomto frekvenčnom rastri sa napr. obojsmerne prenesie 8 digitálnych signálov, každý s rýchlosťou 155Mbit/s. Rádioreleové spoje sú rozšírené pre ich operatívnosť pri nasadzovaní hlavne na dlhšie trasy, rozostupi medzi stanicami na vyvýšených miestach sú až desiatky km. Odpadá kladenie káblov, ale prenos je obmedzený šírkou pásma.

Spôsoby šírenia EMP

  1. Priamou vlnou – jedná sa o priamu viditeľnosť, 10-tky km (VKV)
  2. Ohybom vlny okolo zem. povrchu – dosah 100-vky km (SV,DV)
  3. Odrazom od Ionosféry – ionosféra – je to vzduchový obal zeme, ktorý má schopnosť odrážať elektromagnetické vlny vďaka iónom

Druhy spojov (ciest)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *