Používanie voltmetra

Na meranie napätia medzi dvoma bodmi A a B daného obvodu, zapojíme voltmeter do tzv. bočníka medzi  týmito dvoma bodmi.

Svorka označená V musí byť prepojená s bodom A a svorka označená COM s bodom B. Takže meriame napätie UAB.
Ak budeme abstrahovať od rádu veličiny meraného prúdu, bude najvhodnejšie pri zapájaní voltmetra nastaviť na maximálnu hodnotu.
Potom, ak je potrebné, hodnotu znížime, aby sme získali lepšie zobrazenie.

Napätie na svorkách izolovaného dipólu

Ak nie je na svorkách izolovaného dipólu nulové, hovoríme o dipóle ako o generátore.
Poznámka: Neprítomnosť elektrického prúdu nevylučuje existenciu napätia.

Napätie na svorkách dipólu s pretekajúcim prúdom

Ak dipólom preteká prúd, medzi jeho svorkami je elektrické napätie.
Poznámka: Prúd nemôže prúdiť v beznapäťovom stave.

Spojovací vodič :

Napätie medzi dvoma koncovými bodmi spojovacieho kábla je zanedbateľné.
Poznámka
: Vodič nesmie byť ani veľmi dlhý ani veľmi tenký. Jeho elektrický odpor musí  byť zanedbateľný voči odporu celého obvodu