Ohmov zákon

Ohmov zákon Ohmov zákon je jedným zo základných zákonov elektrotechniky a vyjadruje vzťah medzi elektrickým prúdom a elektrickým napätím, pričom koeficientom úmernosti je elektrický odpor (resp. vodivosť). Môžeme ho definovať nasledovne: Veľkosť elektrického prúdu je priamo úmerná veľkosti elektrického napätia a nepriamo úmerná veľkosti elektrického odporu.  Príklad: Rezistor je zapojený v elektrickom obvode podľa obrázku, …