Ohmov zákon

Ohmov zákon

Ohmov zákon je jedným zo základných zákonov elektrotechniky a vyjadruje vzťah medzi elektrickým prúdom a elektrickým napätím, pričom koeficientom úmernosti je elektrický odpor (resp. vodivosť). Môžeme ho definovať nasledovne:

Veľkosť elektrického prúdu je priamo úmerná veľkosti elektrického napätia a nepriamo úmerná veľkosti elektrického odporu. 

{\displaystyle I={\frac {U}{R}}}
Vzorec pre ohmov zákon, kde platí I je prúd, U je napätie a R je odpor.

Príklad: Rezistor je zapojený v elektrickom obvode podľa obrázku, namerali sme, že rezistorom prechádza elektrický prúd 0,17 A, napätie na rezistore je 1,70 V. Urči elektrický odpor rezistora.

Riešenie príkladu:

R=U/I

R = 1,7

I= 0,17

R = 10 Ω

Odpoveď:

Rezistor má elektrický odpor 10 Ω.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *