Rozdelenie látok podľa vodivosti

1.Vodiče – sú to látky, ktoré vedú elektrický prúd. Kovové vodiče elektrického prúdu obsahujú dostatok voľných elektrónov. Dobrými vodičmi elektrického prúdu sú kovy napríklad striebro, meď, hliník, železo. Obvykle ide o plný materiál, alebo súčiastku z izolantu s vodivým jadrom, či už kovovým jadrom (drôt, kábel, lanko…) alebo nekovovým jadrom (vodič na báze grafitu). Nekovové vodiče sa používajú pre výrobu vysokonapäťových káblov (automobily). Grafit sa používa pre výrobu vodivých lakov a pást. Kovový vodič môže byť holý – jadro bez obalu alebo izolovaný (potiahnutý vrstvou izolantu). Viacero vodičov spojených dokopy nazývame kábel.

2.Izolanty – sú to látky ktoré nevedú elektrický prúd. Elektrické izolanty neobsahujú voľné častice s elektrickým nábojom, alebo ich obsahujú len veľmi málo. Elektrickými izolantmi sú napríklad sklo, guma, parafín, drevo, kryštalická kuchynská soľ. Izolant, alebo tiež izolácia je látka, ktorá izoluje, čiže oddeľuje jeden predmet od druhého, za účelom zabránenia kontaktu predmetov alebo za účelom zabráneniu prenosu fyzikálneho javu z jedného predmetu na druhý. Izolácia proti nežiaducim vplyvom, zásahom (tepelným zmenám, vlhkosti, vode, zvuku, hluku, požiaru, agresívnym látkam, vibráciám, vnikaniu vzduchu a podobne).

3.Polovodiče – sú to látky, ktorých elektrické vlastnosti závisia od vonkajších podmienok (pr. teplota, žiarenie). Za určitých podmienok sa správajú ako izolanty, ale pri zmene podmienok  sa správajú ako vodiče a môže cez nich prechádzať elektrický prúd. Najznámejšími polovodičmi sú kremík a germánium.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *