Stavba hmoty

V širšom význame je pojem hmota používaný pre všetky fyzikálno – uchopiteľné formy objektívnej reality, ktorá existuje nezávisle na našom vedomí a ktorej prejavy možno objektívne zaznamenať alebo zmeniť.

Dva prejavy hmoty:

  • látka, skladá sa z „hmotných“ častíc (častíc s hmotnosťou)
  • pole, ktoré sa podľa klasickej fyziky nemá skladať z častíc, ale prejavovať sa ako kontinuum vo svojich vlastnostiach

V modernej fyzike sú látka a pole, dve navzájom spojené „štruktúrne formy“ hmoty, pretože sa ukázalo, že elementárne častice vystupujú ako kvantá (najmenšie nedeliteľné častice) istých polí.

Obr. elektromagnetické pole

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *