Fyzikálne veličiny, jednotky a ich rozmery     

Fyzikálne veličiny opisujú vlastnosti, stavy a zmeny hmotných objektov, ktoré možno merať.

Na označovanie fyzikálnych veličín sa používajú dohodnuté značky (napr. m – hmotnosť, F – sila).

Fyzikálna veličina je určená číselnou hodnotou a jednotkou.

Medzinárodná sústava jednotiek – sústava SI
Sústavu SI tvorí sedem základných jednotiek, odvodené jednotky, násobky a diely jednotiek.

Veličina – Značka – Jednotka – Značka jednotky

Dĺžka – l – meter – m
Hmotnosť – m – kilogram – kg
Čas – t – sekunda – s
Elektrický prúd – I – ampér – A
Termodynamická teplota – T – kelvin – K
Látkové množstvo – n – mol – mol
Svietivosť – I – kandela – cd

Násobky a diely jednotiek:
– giga G, 109
– mega M, 106
– kilo k, 103
– mili m, 10-3
– nano n, 10-9
– piko p, 10-12
– hekto h, 102
– dekada, 101
– deci d, 10-1
– centi c, 10-2

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *