4.8 Účinnosť elektrického zariadenia

P1 – príkon; P_1 = U_1*I_1 [W] vstupujúca energia
P2 – výkon; P_2 = U_2*I_2 [W] vystupujúca energia

ΔP – straty; ∆P = P_1-P_2 [W] P_1 = ∆P+P_2
Pomer energie príkonu a výkonu je účinnosť el. zariadenia (η – označenie účinnosti zariadenia). Účinnosť nikdy nedosahuje hodnotu 1!
η = P_2/P_1 = výkon/príkon η = P_2/P_1*100 [%]
Pri práci viac strojov súčasne ich výslednú účinnosť určíme zo súčinu jednotlivých účinností : η = η_1*η_2

U = 440 V
I = 2,81 A
P_2 = 880 W
∆P = ?W

P_1 = U*I
P_1 = 4402,81
P_1 = 1236,4 W
∆P = P_1-P_2
∆P = 12346,4-880
∆P = 356,4 W

η = P_2/P_1*100
η = 356,4/1236,4100
η = 0,71*100
η = 71 %

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *