Aplikačná vrstva

Význam aplikačnej vrstvy Aplikačná vrstva je najvyššia vrstva modelov OSI aj TCP/IP a poskytuje rozhranie na prístup k službám, ktoré nám sieť ponúka. Na to, aby si aplikácie na zdrojovom a cieľovom počítači mohli navzájom vymieňať dáta, sa používajú aj protokoly aplikačnej vrstvy. Tie špecifikujú typ a syntax vymieňaných správ tak, aby im porozumeli obe …

Aktívne prvky

Repeater (Opakovač) Router (Smerovač) Bridge (Most), Brána Hub Switch (Prepínač)

Frekvenčná závislosť

správanie niektorých súčiastok môže byť závislé na frekvencii v elektronike rozdeľujeme súčiastky na frekvenčne :                                                           – závislé (kondenzátory, cievky)                  …

Pracovný bod, statické a dynamické parametre

Pracovný bod – je to bod na Volt-Ampérovej charakteristike, v ktorom bude súčiastka pracovať úspešne Statický parameter (odpor) – je definovaný ako podiel súradníc pracovného bodu (napr. Rs) Dynamický parameter (odpor) – ak pripojíme súčiastku (napr. diódu) do obvodu striedavého napätia s harmonickým priebehom, pracovný bod sa bude meniť v určitom lineárnom okolí.Dynamický parameter vypočítame …

Elektronický obvod

Zložitejšie elektronické zariadenia sú zložené z elektronických prvkov a elektronických obvodov. Obvodom sa rozumie vodivé prepojenie elektronických prvkov. Jednotlivé prvky, ktoré tvoria elektronický obvod majú určité popísateľné vlastnosti, ktorým hovoríme parametre. Vlastnosti obvodu sa popisujú pomocou obvodových veličín. Elektronický obvod s obvodovými veličinami

Ahoj svet!

Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Môžete ho upraviť alebo vymazať a potom už len začať písať!