Aplikačná vrstva

Význam aplikačnej vrstvy

Aplikačná vrstva je najvyššia vrstva modelov OSI aj TCP/IP a poskytuje rozhranie na prístup k službám, ktoré nám sieť ponúka. Na to, aby si aplikácie na zdrojovom a cieľovom počítači mohli navzájom vymieňať dáta, sa používajú aj protokoly aplikačnej vrstvy. Tie špecifikujú typ a syntax vymieňaných správ tak, aby im porozumeli obe komunikujúce strany. Medzi najznámejšie protokoly aplikačnej vrstvy patria:

  • protokol DNS (Domain Name Service), ktorý slúži na preklad internetových   mien na IP adresu.
  • protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol), pomocou ktorého sa prenášajú   webové stránky zo servera k používateľovi
  • protokol FTP (File Transfer Protocol), používaný na prenos súborov medzi   počítačmi,
  • protokoly SMTP/POP (Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol),   ktorými sa prenášajú e-mailové správy a prílohy.