Protokol: meranie kapacity kondenzátora

1.ÚLOHA

a) navrhnite schémy zapojenia pre meranie kapacity kondenzátora 1. priamou metódou

    a nepriamou metódou

b) zmerajte hodnotu kapacity predložených kondenzátorov priamou a nepriamou metódou

c) v tabuľke doplňte jednotky k veličinám

d) v závere porovnajte namerané hodnoty s hodnotou uvedenou na štítku kondenzátora a zdôvodnite rozdiely.

2. SCHÉMY ZAPOJENÍ:

Nepriama metóda
Priama metóda

3.ZOZNAM POUŽITÝCH PRÍSTROJOV:       

Ampérmeter AX-7030,

Voltmeter PU 510,

Zdroj PO 019/607463,

Potenciometer 500V/105Ω/1,6A,

RLC meter NIC-4070D,

Kondenzátor,

Prepojovacie vodiče

4. ROZBOR MERANIA:

Kondenzátor je elektronická súčiastka, ktorej prevažujúca vlastnosť je jej elektrická kapacita. Udáva sa vo Farad značka F. Skladá sa z dvoch elektród medzi ktorými je dielektrikum.

Podľa konštrukcie rozdeľujeme kondenzátory na: pevné, otočné. Podľa dielektrika ich delíme na: vzduchové, sklenené, keramické.

Keď obvod s kondenzátorom pripojíme na zdroj striedavého napätia, perio­dicky sa mení intenzita elektrického poľa medzi elektródami (doskami kondenzátora) a dielektrikum sa striedavo polarizuje. Vodivostný prúd dielektrikom neprechádza, ale kondenzátor sa periodicky nabíja a vybíja a v dôsledku toho sa obvod správa tak, ako keby nebol prerušený vrstvou dielektrika. Kondenzátor v striedavom obvode má na fázové posunutie medzi prúdom a napätím opačné účinky ako cievka. Nabíjací prúd kondenzátora je najväčší v okamihu, keď je kondenzátor nenabitý, t. j. keď napätie medzi doskami kondenzátora je nulové. Naopak, v okamihu, keď je kondenzátor nabitý na napätie Um, je prúd v obvode nulový. Prúd predbieha napätie o 90º.

5. TABUĽKA NAMERANÝCH HODNÔT:

Č.m.U(V)I(mA)CN(μF)CP(μF)CS(μF)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *