Vratný čítač

Zariadenia, ktoré sme práve rozobrali zobrazujú počet vstupných impulzov v binárnom tvare, tj každý ďalší impulz spôsobí zvýšenie stavu čítača o 1. Často je potrebné, aby počítadlo počet impulzov odčítal. Čítač, ktorý toto vykonáva, sa nazýva čítačom vzad. Asynchrónny čítač vzad realizujeme tak, že namiesto výstupu klopného obvodu pripojíme na hodinový vstup nasledujúceho obvodu predchádzajúci negovaný výstup

Čítače, ktoré umožňujú podľa riadiaceho povelu čítania buď vpred alebo vzad nazývame vratnými. Asynchrónny čítač vzad realizujeme tak, že namiesto výstupov prepojíme s hodinovými vstupmi nasledujúcich obvodov výstupy . Ak teda chceme realizovať vratný asynchrónny čítač, musíme zostrojiť prepínač, ktorý bude prepínať do hodinových vstupov buď výstup alebo predchádzajúceho klopného obvodu. 

Príklad realizácie:

Podobne ako sa konštruujú synchrónne čítače vpred, je možné vytvoriť aj vratné synchrónne čítače so zachovaním ich výhody oproti asynchrónnym – podstatne kratšiemu času odozvy na vstupný impulz. Ich schéma je podstatne zložitejšia, než pri asynchrónnych vratných čítačoch, pretože je nutné hradlovať hodinový signál v každom stupni; preto si ich nebudeme uvádzať. Vratné čítače sa vyrábajú buď ako samostatné integrované obvody strednej integrácie, alebo sú na jednom čipe integrované s obvodmi plniacimi ďalšie funkcie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *