Protokol: meranie vzájomnej indukčnosti cievok

1.ÚLOHA

a) zmerajte vzájomnú indukčnosť dvoch cievok pri rôznej vzdialenosti

b) graficky vyneste závislosť vzájomnej indukčnosti od vzdialenosti

c) do schémy zapojenia doplňte správne meracie prístroje

d) v tabuľke doplňte jednotky k veličinám

e) v zhodnocení popíšte priebeh vzájomnej indukčnosti od vzdialenosti

 2. SCHÉMA ZAPOJENIA:

doplňte podľa postupu merania potrebné prístroje

x – vzdialenosť cievok
U20 – napätie naprázdno

3.ZOZNAM POUŽITÝCH PRŚTROJOV:       

RC generátor TESLA BK 124 836026,

Ampérmeter AXIO NET AX730 K2012222659,

Voltmeter G-1004.501 ELN13832250,

Cievka L1= 323*10-6H,

Cievka L2= 2,68H,

Prepojovacie vodiče

4. POSTUP MERANIA:

Pri meraní používame metódu transformátora  naprázdno. Na prvej cievke nastavíme prúd 1 mA a frekvenciu 1580 Hz. Potom odmeriam napätie U20 na druhej cievke a vypočítam vzájomnú indukčnosť M podľa vzťahu M=0,1*U20 a činiteľ väzby k.

5. TABUĽKA NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNOT:

x (cm)I(mA)U20(mV)M (mH)k

6. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV MERANIA:

Pri vzdalovani cievok od seba, U20 indukované na sekundárnej cievke klesá

(graf)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *