Horenie

 • je chemická reakcia, pri ktorej sa horľavá látka zlučuje so vzdušným kyslíkom.
 • tento proces je sprevádzaný uvoľňovaním tepla, vyžarovaním svetla a vznikom splodín horenia
 • Plyny a pary horia plameňom, preto sa kvapaliny musia najskôr vypariť;
 • Pri tuhých látkach sa z nich najskôr musia následkom zvýšenia teploty uvoľniť horľavé plyny.

Horenie môže nastať iba vtedy, ak sú súčasne splnené „tri podmienky horenia“:

 1. Látka musí byť horľavá (má schopnosť zlučovať sa s kyslíkom),
 2. Na horenie má dostatok kyslíka
 3. Látka musí byť zohriata na zápalnú teplotu.

Ak nie je splnená jedna z týchto podmienok, nemôže nastať proces horenia. Tieto vlastnosti využívame pri návrhu a realizácii protipožiarnych opatrení, ich cieľom je vylúčiť aspoň jednu z podmienok horenia.

Prerušenie procesu horenia

Súčasná protipožiarna technika využíva :

 • ochladzujúce horúce látky,
 • izolujúce reagujúce látky od pásma horenia,
 • zrieďujúce reagujúce látky,
 • spomaľujúce reakciu horenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *