Elektrické zariadenia

Elektrické inštalácie:

 • elektrická inštalácia – je akákoľvek zostava navzájom spojených elektrických zariadení, ktoré slúžia na plnenie stanovených cieľov;
 • začiatok elektrickej inštalácie – je bod, v ktorom sa elektrická energia dodáva do siete;
 • neutrálny vodič (N) – je vodič pripojený k neutrálnemu bodu siete, prispieva k prenosu elektrickej energie.

Elektrické zariadenia:

 • elektrické zariadenie – je akékoľvek elektrické zariadenie, ktoré k svojej činnosti alebo pôsobeniu využíva účinky elektrických alebo elektromagnetických javov;
 • spotrebič – je zariadenie určené na premenu elektrickej energie na inú formu energie (mechanickú,..);
 • spínacie a riadiace zariadenia – sú zariadenia určené na zapojenie do elektrického obvodu, kde plnia jednu alebo niekoľko funkcií: ochranu, ovládanie, riadenie,…
 • ručné riadenie – je prenosové zariadenie, ktoré sa počas používania zvyčajne drží v ruke, pričom motor, ak je, tvorí jeho súčasť;
 • neprenosné zariadenie – je zariadenie pripevnené alebo bez rukoväte na prenášanie s hmotnosťou, ktorá neumožňuje jeho ľahké premiestňovanie;
 • prenosné zariadenie – je zariadenie, ktorým sa počas používania ľahko pohybuje aj keď je pripojené na napájanie.

Napätia:

 • menovité napätie – je napätie, ktorým je inštalácia alebo časť označená. Skutočné napätie sa môže od menovitého napätia odlišovať v povolených medziach;
 • dotykové napätieje napätie, ktoré sa objaví pri poruche izolácie medzi časťami súčasne prístupnými dotyku;
 • krokové napätie – je napätie medzi dvomi bodmi vzdialenými 1 m na zemskom povrchu.

Prúdy:

 • nadprúd – je každý prúd vyšší ako menovitý prúd, pričom menovitá hodnota prúdu vodiča je jeho prúdové zaťaženie;
 • prúd pri preťažení – je nadprúd, ktorý sa vyskytuje v elektricky nepoškodenom obvode;
 • unikajúci prúd – je elektrický prúd, ktorý tečie do zeme alebo do cudzích vodivých častí v elektricky nepoškodenom obvode;
 • skratový prúd – je naprúd, ktorý je dôsledkom poruchy so zanedbateľnou impedanciou medzi pracovnými vodičmi, ktoré majú rozdielny potenciál pri normálnych podmienkach;
 • dotykový prúd – je elektrický prúd, ktorý prechádza telom človeka alebo zvieraťa pri dotyku s prístupnou časťou elektrickej inštalácie za normálnych podmienok alebo pri poruche;
 • dohodnutý vypínací prúd – je stanovená hodnota prúdu, ktorá spôsobí vypnutie istiaceho prístroja v dohodnutom čase;
 • rozdielový prúd – je algebraický súčet okamžitých hodnôt prúdov, ktoré tečú všetkými pracovnými vodičmi obvodu v presne určenom bode elektrickej inštalácie;

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *