Prvky elektrických obvodov

Stavebnými kmeňmi elektrických obvodov sú ich prvky. Sú pripojené k obvodu prostredníctvom svoriek. Podľa požadovaných vlastností volíme rôzne druhy prvkov. Podľa počtu svoriek: dvojpóly, trojpóly, štvorpóly – všeobecne N-póly Zvláštnym prípadom N-pólu je n-bran, ktorý má n párov svoriek (teda ), kedy každou svorkou páru preteká rovnako veľký prúd, ale opačného zmyslu. Z tohto hľadiska …

Základné pojmy

Elektrochémia je odbor chémie, ktorý skúma procesy prebiehajúce na rozhraní elektród (kovových alebo polokovových, príp. grafitových) a elektrolytu. Základy elektrochémie boli položené v období 16.-18. storočia, kedy začali vedci experimentovať s elektrinou a magnetizmom. Elektrolyt je látka, ktorá je schopná sa štiepiť na ióny, v roztoku alebo tavenine, napr. NaCl (chlorid sodný)    Elektrolýza  je …

ELN

eln clanok v kategorii eln, najprv treba vytvorit podclanky vsetky nadpisy texty a potom tento hlavny ako odkazy na jednotlive podkapitoly v ramci predmetu eln…

eleI.

uvod do eleteoria…..

test

téma test, ele, eln, kim, mit, stk, stt, ….. topic výučba

Ahoj svet!

Vitajte vo WordPress. Vitajte v LABYRINT ! Vitajte v škole 21 storočia. Toto je web stránka od študentov pre študentov. Portál pre podporu moderného vzdelávania, portál plný článkov, textov, obrázkov, z rôznych predmetov ktoré študujeme/študujete. Toto je náš nový študentský zošit, náš note-Book /poznámkový blok. Vitajte, čítajte, píšte (email: labyrint@masnaviac.sk) a učte sa 😉

Oblasti a podmienky využitia Joulovho efektu

Joulov efekt má široké možnosti použitia, spomenieme len niektoré : Vykurovanie, odmrazovanie zadného skla v aute, Bodové zváranie karosérií vozidiel, Kontrola teploty elektrických motorov používaním relé tepelnej ochrany, Udržiavanie stálej teploty potrubí Osvetlenie vláknovými žiarovkami, Ochrana poistkami ( I2t ). Podmienky v ktorých môže byť využitý : Tepelné podmienky káblov a vodičov, Elektrický oblúk (ničenie kontaktov), oblúkové pece …

Joulov efekt

V rezistore odporu  R, sa elektrické teplo vyjadrí ako: Hovoríme o Joulovom zákone. Na meranie spotreby elektrickej energie prístroja zapojeného na 220 V sieť sa bežne používa kilowatthodina (kWh), čo je energia dodaná (alebo spotrebovaná) elektrickým systémom s výkonom 1 kilowatt za 1 hodinu. 1kWh = 3600000 J = 3,6 MJ Cvičenia Príklad 1: Máme 100 Wattovú žiarovku …

Elektrická energia

Výkon a energia Výkonný spotrebič dodáva v krátkom čase veľa energie. Výkon spotrebovaný spotrebičom a energia, ktorú spotrebuje za jednotku času vyjadríme ako:     Spotrebovaná elektrická energia sa rovná súčinu výkonu P spotrebovaného v čase t: Jednotky energie Uznávaná jednotka energie (medzinárodná sústava) P sa vyjadruje vo wattoch (W) energia sa značí W, vyjadruje sa v jouloch …

Elektrický výkon

Ak zapneme viaceré žiarovky majúce v bežnej prevádzke menovité napätie zistíme, že niektoré svietia viac, iné menej. Žiarovka v diaprojektore (24V) má silnejšie svetlo ako žiarovka v lampe, ktorej napätie je 230V. Veličina vo vzťahu k svietivosti týchto žiaroviek, nie je ani napätie, ani intenzita prúdu (prúd) ale electrický výkon. Elektrický výkon sa vyjadruje vo wattoch (značka W).  Elektrický …