Joulov efekt

V rezistore odporu  R, sa elektrické teplo vyjadrí ako:

Hovoríme o Joulovom zákone.

Na meranie spotreby elektrickej energie prístroja zapojeného na 220 V sieť sa bežne používa kilowatthodina (kWh), čo je energia dodaná (alebo spotrebovaná) elektrickým systémom s výkonom 1 kilowatt za 1 hodinu.
1kWh = 3600000 J = 3,6 MJ

Cvičenia

Príklad 1: Máme 100 Wattovú žiarovku pod napätím  220  voltov. Aký prúd ňou prechádza ?
Odpoveď :
P = U.I
I = P/U
I = 100/220
I = 0,45 ampère

Príklad 2
: Máme rovnakú žiarovku ako v prvom príklade. Aká bude jej energetická spotreba za  30 minút?
Odpoveď :
W = P.t (P vo wattoch a  t v sekundách)
W = 100 * 30 * 60 = 180000 J = 180 kJ
Iné riešenie vo watthodinách :
W = P.t (P vo wattoch, t v hodinách)
W = 100 * 0,5 = 50 Wh = 0,05 kWh