Elektrická energia

Výkon a energia

Výkonný spotrebič dodáva v krátkom čase veľa energie.

Výkon spotrebovaný spotrebičom a energia, ktorú spotrebuje za jednotku času vyjadríme ako:

 

 

Spotrebovaná elektrická energia sa rovná súčinu výkonu P spotrebovaného v čase t:

Jednotky energie

Uznávaná jednotka energie (medzinárodná sústava)

P sa vyjadruje vo wattoch (W)
energia sa značí W, vyjadruje sa v jouloch (J)
t sa vyjadruje v sekundách (s)

Zaužívaná jednotka elektrickej energie

 P sa vyjadruje vo wattoch (W)

W sa vyjadruje vo watt-hodinách (Wh)
t sa vyjadruje v hodinách (h)

Meranie energie

Meranie spotreby elektrickej energie domácej elektroinštalácie sa robí elektromermi.