3.3 Intenzita elektrického poľa

E = U/l Vm^(-1) = V/m

Intenzita poľa má určitú veľkosť či smer, je to vektorová veličina.

Intenzita poľa bodového náboja E = 1/(4πε)*Q/r^2
Intenzita poľa bodového náboja je úmerná tomuto náboju a ktorá s druhou mocninou vzdialenosti r od náboja.

E = ? NC^(-1)
Q_1 = 16*10^(-9) C
Q_2 = 1*10^(-9) C
r = 120 mm = 0,12 m
K = 9*10^9 Nm^2 C^(-2)
E = E_1+E_2
E_1 = 9*10^9 *(16*10^(-9))/0,0036
E_1 = 40*10^3 Vm^(-1)
E_2 = 9*10^9 Nm^2 C^(-2)*(12*10^(-9))/0,062
E_2 = 30000 Vm^(-1) = 30*10^3 Vm^(-1)
E = 30*10^3+40*10^3 = 70000 Vm^(-1)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *