3.2 Coulombov zákon

r = vzdialenosť (ich vzájomná), Q1 a Q2 sú ich náboje

K = 1/(4πε)
ε = je to premitivita dielektrika (vyjadruje kvalitu nevodivého prostredia)
K_0 = 8,987*10^9 Nm^2 C^(-2)
ε, vo vákuu ε_0 = 8,854*10^(-12) C^2 N^(-1) m^2

F = 23*10^(-9) N
F = ?
Q_1 = 40nC = 40*10^(-9)
Q_2 = 80nC = 80*10^(-9)
r = 1cm = 0,01m = 1*10^(-2)
K = 9*10^9 Nm^2 C^(-2)
F = K*(Q_1Q_2)/r^2
F = 9*10^9*((40*10^(-9)*80*10^(-9)))/((1*10^(-2))^2)
F = 0,288N

K = 1/(4πε)
ε = 1
K = 1/(43,141)
K = 1/12,56
K = 0,0796 Nm^2 C^2
Pre akumulátory sa používa Ampérhodina 1 Ah = 3600 As = 3600 C
53600C = 14,8As

Q = ?
t = 5h = 18000s
I = 3 A
I = Q/t
It = Q 180003 = 54000As = 15 Ah

Q = 35 Ah = 12600 As
I = 4 A
t = ?
I = Q/t
I*t = Q
t = Q/I
t = (12600 As)/(4 A)
t = 31500 s = 8,75 h

I = ?
t = 2h =1 20min = 7200s
Q = 30000C = 30000As
I = Q/t
I = 30000/7200
I = 4,16 A

Q_1 = Q_2 = 5*10^(-8) C
F = 2,5*10^(-4) N
r = ? m
K = 9*10^9 N m^2 C^(-2)
F = K*(Q_1*Q_2)/r^2
F*r^2 = K*Q_1*Q_2
r^2 = 9*10^9*2,5*10^(-7)*2,5*10^(-4)
r = √(9^(-10) )
r = 0,3 m

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *