3.4 Elektrický potenciál a napätie

K premiestneniu el. náboja v el. poli potrebujeme vykonávať prácu
W=F*∆r

Jednotka je J (Joule)

Práca pripadajúca na jednotkový náboj nazývame elektrický potenciál, označenie V, jednotkou je volt V
V = W/Q

W = Q*∆V              ∆V = V_A-V_B

∆V = V_A-V_B ∆V = U
Rozdiel dvoch potenciálov sa nazýva elektrické napätie, označenie U, jednotka je volt V
1V je definovaný vykonaním práce 1J a premiestením náboja 1C (premiestnením náboja 1C v el. poli o 1 V vykonávame 1J).

I = 24 A
J = 6A mm^(-2)
S = ?
d = ?

J = I/S
S = I/J
S = 24/6
S = 4 mm^2
S = πr^2
S = 3,14*r^2

√((4*4)/3,14) = d
√(16/3,14) = d
d = 2,25 mm

r = 0,16 m
Q_1 = 3,2*10^(-6) C
Q_2 = 5.4*10^(-6) C
F = K*(Q_1*Q_2)/r^2
F = ? N

F = 9*10^9*((3,2*10^(-6))*(5,4*10^(-6)))/(0,16^2 m)
F = 6,075 N

Q = 10 C
n = ?

e = 1,602*10^(-19) C
Q = (±n)*(±e)
n = Q/e
n = 10/(1,602*10^(-19))
n = 6,242*10^(-19)

I = 1730 mA = 1,73 A
a = 1,8 mm
b = 0,8 mm
J = ? Amm^(-2)
S = ab
S = 1,8*0,8
S = 1,44 mm^2
J = I/S
J = 1,73/1,44
J = 1,201 mm^(-2)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *