1.1 Úvod

V úvode zisťujeme, že elektrotechnika je vedný a technický odbor, ktorý sa zaoberá technickými aplikáciami elektromagnetizmu, mimo iné aj výrobou, rozvodom a premenou elektrickej energie na iné druhy energie, konštrukciou oznamovacích, zabezpečovacích, výpočtových a iných elektrických zariadení. Podľa hodnôt prúdu a napätia sa delí na elektrotechniku silnoprúdovú a slaboprúdovú.

Taktiež zisťujeme, že elektrotechnika je odbor ľudskej činnosti zaoberajúcim sa praktickým využitím elektrickej energie. Z toho vyplýva, že rozpätie elektrotechniky siaha od najjednoduchších zariadení, ako sú napríklad hromozvody, až k najkomplikovanejším ľudským výtvorom ako počítače, od digitálnych hodiniek až po atómové elektrárne.

Elektrotechnické odbory

Z tejto šírky záberu vyplýva, že sa elektrotechnika delí na radu odborov a pod oborov. Pritom tieto odbory v zásade môžeme rozdeliť na tzv. slaboprúd a silnoprúd – podľa veľkosti energie, s ktorými sa tu pracuje. K odborom slaboprúdu sa radí napríklad elektronika a telekomunikácie, k odborom silnoprúdu patrí elektroenergetika, elektrické stroje, elektrické prístroje, výkonová elektronika a elektrické pohony. Tieto odbory mnohokrát nemožno úplne striktne oddeliť, pretože sa na mnohých miestach prelínajú a nadväzujú na seba.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *