Tepelné elektrárne

Jej základné časti sú: kotol, parná turbína, kondenzátor, čerpadlá, generátor, transformátor, chladiaci veža.

Kotol- mení vodu z nádrže na paru vstupujúcu do turbíny. Výkon je 400t pary/h. Skladá sa z:

 • spaľovacie zariadenie ->  horáky, rošt, odtroskovacie a odpopolčekovacie zariadenie, ventilátory (vzduchové, dymové), ohrievače vzduchu na zefektívnenie horenia, kontrolné meracie prístroje na kontrolu spaľovania, zariadenie na reguláciu spaľovania
 • kotlový agregát ->  (bubny, komory, rúrky) – vchádza doňho napájacia voda
 1. ohrievač- zohrieva napájaciu vodu
 2. výparník – mení vodu na paru
 3. prehrievač- zvyšuje teplotu, tlak pary

Kotly delíme podľa spôsobu prechodu vody a pary na: bubnové (s prirodzenou cirkuláciou, do 110 MW) a prietočné (200MW +)

Parná turbína- mení energiu pary na mechanickú energiu, jej základnými prac. časťami sú 2 kolesá: rozvádzacie koleso (dýza), obežné koleso. Z hľadiska spracovania pary má 3 časti: vysokotlaková časť, stredotlaková časť a nízkotlaková časť turbíny.

Kondenzátor-  je síce neekonomické, ale zato nevyhnutné zariadenie, skvapaľňujúce paru. Sústava rúrok, ktorými prúdi studená voda a na stenách sa zráža prichádzajúca para. V okruhu beží sústava guľôčok slúžiacich na čistenie rúrok od vodného kameňa.

Čerpadlá- v elektrárni pracujú čerpadlá:

 • napájacej vody- prečerpávajú napájaciu vodu z nádrže do kotla
 • kondenzátu- prečerpávajú skondenzovanú vodu z kondenzátora do nádrže
 • chladiacej vody- preháňajú chladiacu vodu z chladiacej veže cez kondenzátor

Generátor- je to synchrónny generátor pracujúci na princípe premeny mechanickej energie na elektrickú.

Transformátor- je elektricky netočivý stroj, premieňa vyrobené napätie- 15,6 kV na napätie vn/vvn (110kV/400kV).

Chladiaca veža- 100 metrov vysoké betónové teleso, zabezpečuje ochladzovanie chladiacej vody. Chladiaca voda zohriata v kondenzátore je privedená až na vrchol veže, odkiaľ samospádom padá dole.

Palivá sa delia na:

 • tuhé- uhlie, rašelina, lignit
 • kvapalné- ropa, vykurovacie oleje
 • plynné- zemný plyn

Doprava paliva: závisí od vzdialenosti medzi elektrárňou a zdrojom paliva.

 • pásový dopravník- používa sa v prípade, ak je elektráreň vzdialená od bane do 1km
 • lanovka- používa sa v prípade, že elektráreň je od bane vzdialená do desiatok km
 • železnica- používa sa v tom prípade, ak je elektráreň od bane vzdialená viac ako desiatky km
 • loď- podobne ako železnica

Škvara-  je odpad, ktorý vzniká pri spaľovaní uhlia, využíva sa ako sekundárna surovina v podobe ekologického posypu v zime na cestách, prípadne po úprave ako antuka na tenisových kurtoch.

Vzduch, spaliny- vzduch je nevyhnutný pri procese horenia, spaliny sú splodiny, ktoré vznikajú pri horení.

Chladiaca veža- je potrebná na kondenzáciu pary, ktorá sa už nedá v turbíne  spracovať z dôvodu vysokej vlhkosti, cirkuluje v rúrkach kondenzátora.

Elektrická energia- je to  okruh, kde sa na statore synchrónneho generátora indukuje napätie (15,6kV). V transformátore sa transformuje na 110kV/400kV.

Vlastná spotreba- spotreba potrebná na zabezpečenie vlastného chodu elektrárne je 6-12%. Účinnosť tepelnej elektrárne je 40%.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *