Energetické zdroje, denný diagram zaťaženia

Energetický zdroj môže byť:

  • materiál, prírodný objekt alebo jav, z ktorého možno získať užitočnú energiu. Z tejto skupiny možno vymedziť tzv. primárny zdroj, ktorý sa získava priamo v prírode a je ním napríklad vodná energia, fosílne palivo
  • zariadenie alebo súbor zariadení určené na premenu primárnej energie na formu vhodnú na prenos alebo priame použitie, napr. elektráreň

Z pohľadu obnoviteľnosti môžeme energetické zdroje rozdeliť na:

  • obnoviteľné: voda, vietor, teplo zo zeme, slnečná žiara
  • neobnoviteľné: uhli, ropa, plyn, jadrové palivo

Toto delenie vychádza z kritéria obnoviteľnosti zohľadňujúceho mieru vyčerpateľnosti zdrojov z pohľadu časových dimenzií a potrieb ľudskej spoločnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *